Integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 29 czerwca 2022 r. poinformowało o odroczeniu obowiązku integracji kas fiskalnych rejestrujących online z terminalem płatniczym do 1 stycznia 2025 r. Na początku zakładano, że ta integracja miała obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz operatorów płatniczych Minister Finansów zdecydował odroczyć termin obowiązku integracji kas z terminalami płatniczymi do końca 2024 r.

Ponadto Ministerstwo Finansów wskazuje też, że odroczenie ustalonego obowiązku z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r. oznacza, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

Termin odroczono na podstawie art. 20 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

W tym miejscu warto także wyjaśnić, że obowiązek integracji kasy rejestrującej z terminalem płatniczym będzie dotyczył podatników, którzy przyjmują płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online.

Jeżeli płatność za towar lub usługę zostanie przyjęta za pomocą innego instrumentu płatniczego, np. przelewem, to podatnik nie będzie miał obowiązku zakupu terminala płatniczego.

Mając, na uwadze przyszły obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online warto podczas poszukiwania operatora wybrać takiego, który integruje się z większością kas fiskalnych dostępnych na rynku. Są operatorzy na polskim rynku, którzy podczas instalacji terminala płatniczego integrują go z kasą fiskalną. W przypadku zainteresowania zapraszam do złożenia niezobowiązującego formularza.