Z czego składa się prowizja na terminal płatniczy?

Prowizja za płatności kartą

Ile tak naprawdę wynosi prowizja na terminalach płatniczych?

Najważniejszym kosztem wpływającym na opłaty za terminal płatniczy niewątpliwie jest wysokość prowizji od kart płatniczych.

Co wchodzi w skład prowizji?

Na powyższej ilustracji przedstawiono skład prowizji, są to następujące opłaty:

Opłata Interchange (IF) dla transakcji jest regulowana Ustawą o usługach płatniczych. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Opłata Interchange dla kart debetowych wynosi nie więcej niż 0,2% od wartości transakcji, a dla kart kredytowych nie więcej niż 0,3% od wartości transakcji. W przypadku zmiany stawki w wyżej wymienionej ustawie lub cennikach lub w przypadku zmiany podstawy prawnej do naliczania Opłaty Interchange, Opłata Interchange zostanie automatycznie naliczona zgodnie z wartością wyżej wymienionej zmiany bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Cennik organizacji płatniczych:

  1. http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html
  2. http://www.visaeurope.com/about-us/interchange/fees-and-interchange

 Opłata Systemowa (OS) jest regulowana według cenników Visa i Mastercard dostępnych na stronach poszczególnych organizacji płatniczych. W przypadku zmiany stawki w wyżej wymienionych cennikach lub w przypadku zmiany podstawy prawnej do naliczania Opłaty Systemowej, Opłata Systemowa zostanie automatycznie naliczona zgodnie z wartością wyżej wymienionej zmiany bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Cennik dostępny jest pod adresem:

https://www.visa.pl/media/images/acquirers-26-40055.pdf

http://www.mastercard.pl/punkty-handlowo-uslugowe/_assets/Oplaty_agenta_rozl_Polska.pdf

Marża agenta rozliczeniowego

Opłata groszowa inaczej zwana opłatą płaską, tzn. że do prowizji procentowej np. 0,69% doliczane jest np. 0,05 zł – najlepiej jakby ta opłata w ogóle nie występowała, zwłaszcza dla branży z niskimi transakcjami, z tego względu, że wydawać by się mogło klika groszy w skali miesiąca i ilości dużej transakcji  może wygenerować dużą kwotę.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem na co klienci nie zwracają większej uwagi jest wysokość prowizji w rozbiciu na poszczególne karty płatnicze. Przedstawiciel najczęściej informuje klienta o prowizji dotyczącej kart np. debetowych Visa i Mastercard wydanych w Polce i proponuje prowizję w wysokości 0,65% nie informując, że do pozostałych kart np. biznesowych lub zagranicznych dolicza np. 1% – w umowie zwykle ta informacja umiejscowiona jest nie w tabeli tylko w treści umowy, która zapisana jest drobnym drukiem.

 

Wybierając operatora na terminal płatniczy trzeba dopytać handlowca lub poprosić go o podanie prowizji dla wszystkich kart płatniczych wydanych na terenie Polski, UE i poza UE.

Idealna tabela opłat i prowizji to jedna stawka na wszystkie karty bez opłaty płaskiej (groszowej):

W razie zainteresowania ofertą bez dodatkowych kosztów – zapraszam do kontaktu!