Bramka płatnicza

Bramka płatnicza eCommerce umożliwia dokonanie płatności bezpośrednio na stronie
platformy internetowej – jest ostatnim etapem procesu zakupowego. To na niej
następuje wybór metody płatności oraz uzupełnienie danych np. karty lub
przekierowanie do banku.

Polska zajmuje 6. miejsce na świecie pod względem udziału urządzeń mobilnych w
zakupach online.

Dostępne formy płatności w I fazie wdrożenia nowej bramki płatniczej

Przelew elektroniczny (PayByLink) – Klient wybiera bank, w którym ma konto, a następnie jest przenoszony do serwisu bankowości internetowej, żeby dokonać płatności. Dane w formularzu wypełniane są automatycznie.

Płatności kartą – MasterCard i Visa w PLN, jak i walucie.

BLIK – płatność za pomocą 6-cyfrowego kodu, bez konieczności podawania numeru karty płatniczej czy wpisywania danych logowania do bankowości elektronicznej.

Portfele elektroniczne – MasterPass. Portfel elektroniczny, który pozwala na rejestrację kart: Mastercard, Maestro i Visa.

PayPal – możliwość płatności przy użyciu karty kredytowej bądź salda konta PayPal, które można zasilać przelewami z konta bankowego lub innego konta PayPal.

Płatności cykliczne (rekurencja) – cykliczne obciążanie kart płatniczych. Klient za pierwszym razem uzupełnia dane swojej karty, a następne wpłaty pobierane są automatycznie. Rozwiązanie dedykowane dla usług abonamentowych lub subskrypcyjnych.

Generator Linków – narzędzie do przyjmowania płatności bez obecności karty, a także z wykorzystaniem płatności przelewami elektronicznymi.