Co to jest preautoryzacja

Preautoryzacja to transakcja dokonywana na terminalu płatniczym umożliwiająca czasowe zablokowanie środków na karcie klienta na poczet przyszłych płatności. Usługa ta potwierdza, że konto bankowe fizycznie istnieje i są środki na pokrycie zobowiązania. Środki na karcie klienta można zablokować maksymalnie na 30 dni.

Do czego taka usługa jest przydatna?

Przede wszystkim dla wypożyczalni samochodów lub hoteli np. posiadacie wypożyczalnie samochodów, klient wypożycza samochód na tydzień, płaci za usługę, jednak musicie się w jakiś sposób zabezpieczyć na ewentualne straty np. nie zatankowane paliwo, uszkodzenie pojazdu itp. Wówczas blokujecie mu środki na jego karcie np. 1000 zł i jeśli jest ok to płaci za usługę i zwalniacie mu zablokowane środki, jeśli jednak bak będzie pusty to potrącacie z zablokowanych środków za pomocą dopełnienia preautoryzacji.

Warunkiem skorzystania z preautoryzacji na terminalu płatniczym jest fizyczna obecność karty płatniczej przy terminalu czyli klient osobiście musi dokonać transakcji.

Jednak czasem zdarzy się, że będziesz miał klientów, którzy będą chcieli telefonicznie zarezerwować Twoje usługi np. zarezerwować pokój hotelowy. Nie ma ich jeszcze na miejscu, gdyż swój przyjazd zaplanowali za tydzień, ale chcieliby zarezerwować pobyt jednak Ty chciałbyś się w jakiś sposób zabezpieczyć na wypadek ich rezygnacji w ostatniej chwili. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest usługa MO/TO, czyli możliwość dokonania transakcji bez fizycznej obecności karty oraz bez fizycznej obecności właściciela karty! Transakcje przeprowadzasz osobiście korzystając z danych przedstawionych przez właściciela karty płatniczej. Z uwagi na możliwe oszustwa w trakcie dokonywanych transakcji należy przestrzegać odpowiednich standardów w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Transakcje zawierane są na odległość i nie ma możliwości zweryfikowania kto bezpośrednio posługuję się kartą.

Z uwagi na charakter transakcję MO/TO dokonywane są na ryzyko właściciela terminala płatniczego. Dokonując transakcji na odległość to Ty bierzesz na siebie obowiązek zagwarantowanej poprawnej transakcji. Dlatego ważnym jest, żeby dokonać wszelkich starań, aby poprawnie zweryfikować klienta i uniknąć ewentualnych reklamacji.

 

Jakie dane są potrzebne do zrealizowania transakcji MO/TO na terminalu płatniczym?

– numer karty płatniczej
– Imię i nazwisko wściela karty
– datę ważności
– adres email lub fax
– kod CVV

U większości operatów na przedstawione usługi trzeba mieć indywidualna zgodę centrali, należy potwierdzić prowadzenie w/w usług.