Polska Bezgotówkowa

Przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów do obrotu 100 000 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

Przedsiębiorca, jeśli spełnia wszystkie odpowiednie kryteria pozwalające mu uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa, podpisuje umowę z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym (operatorem płatności bezgotówkowych), biorącym udział w Programie. Umowa jest podpisywana na okres co najmniej 12 miesięcy.

Każda z instytucji biorących udział w Programie Polska Bezgotówkowa może proponować inne warunki po 12 miesiącach bez opłat.
W celu poznania szczegółów współpracy przedsiębiorca powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym lub bankiem.

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 1 terminal.

Przedsiębiorca otrzyma pokrycie kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

Program jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali płatności bezgotówkowych oraz nie brali udziału w Programie Polska Bezgotówkowa.

Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard.

Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.