Co to jest preautoryzacja

Preautoryzacja to transakcja dokonywana na terminalu płatniczym umożliwiająca czasowe zablokowanie […]

Polska Bezgotówkowa

Czy przedsiębiorca ponosi jakiekolwiek koszty związane z uczestnictwem w Programie […]