Polska Bezgotówkowa

Czy przedsiębiorca ponosi jakiekolwiek koszty związane z uczestnictwem w Programie […]